Στους πελάτες μας που μας γνωρίζουν από τον προηγούμενο ιστότοπό μας, θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε στη νέα μας διάταξη. Δεν αλλάξαμε απλώς το σχέδιο. αλλάξαμε την οπτική μας όσον αφορά τους πελάτες μας. Αποστολή μας ήταν να προσθέσουμε στο κοινό μας ένα ευρύτερο φάσμα ανθρώπων, που είναι περισσότερο ενήμεροι και πιο ενθουσιώδεις όσον αφορά την εμφάνισή τους. 

Όλοι με την αφοσίωση στην ποιότητα που γνωρίζατε όλα αυτά τα χρόνια.